Te Gana
Tuvalu

Te Komesina e manako ke logo mai ia koe, i tau potukauga, ki luga i tou iloa ki fakagaluegaga o tino, ‘togi, tulaga o koga galue, fakakesega i peofuga, tulaga o te galuega, fakamasiki akega, mo te fanofanoga o te galuega.

Sea te kesega o Peofuga o tino Pasefika?

Te kesega i peofuga o tino Pasefika ko te kesega i peofuga o tino Pasefika mo peofuga o tino mai nisi fenua kola e ‘togi maluga i luga i Niu Sila nei – Tagata Niu Sila ne aumai mai Eulopa.  Tai fano loa pena:

Sea te iloiloga ki te kesega o peofuga o tino Pasefika?

Te Komesina o Saolotoga o tino e fai nei tena iloiloga ke tai lasi tena mainaga me sea te mea e fai mo fakalavelave te faka’pau o peofuga o tino Pasefika mo nisi aka o tino galue katoa.  E fia iloa foki me nea mea a pisinisi e fai, io me mafai o fai, ke faka’lei avanoaga o galuega mo tino galue o te Pasefika ko te fakakesekesega i peofuga ke mafai o iloa, fai se faiga ki ei, kae fakagata.

Te iloiloga ka onoono ki tino galue o te Pasefika kola e pokotia mai matagaluega konei e tolu:

  1. Matagluega faite mea valevale
  2. Matagaluega fakatutu
  3. Matagaluega a te Ola ‘lei.

Nea mea e manako matou ke maua mai te iloiloga tenei?

Te iloiloga ka mafai ei ne te Komesina o maua a avanoaga kola ka mafai ei o fakaseai se kesega o peofuga o tino galue o te Pasefika i matagaluega se ia te Maalo,  Ko mea ka maua mai ka aoga foki mo faka’lei a mea se ‘lei kola e fakafeagai mo nisi potukauga a tino faka’tea.