Kūki ‘Airani
Reo Māori

Ka ‘inangaro te Komitiona ‘i te ‘akarongo, mei konā mai ‘iā koe, mē kore tō’ou pupu, ‘i tā’au ‘i nā roto mai ‘i te rauka’anga mai tā’au ‘anga’anga, te tūtaki’anga moni tau-kore, tūranga ō te ‘anga’anga, ‘akakake’anga ‘i tō’ou tūranga ‘anga’anga ki runga, ē te ‘akameitaki’anga atu ‘i tō’ou tūranga ‘anga’anga.

Ea’a te Vā Tūtaki’anga Moni ‘Ānga’anga Patipika?

Ko te Vā Tūtaki’anga Moni “Anga’anga Patipika, ko te tūkē ‘i te moni tūtaki ‘i rotopū ‘i te aronga ‘anga’anga Patipika ē te moni tūtaki ō te tangata ‘anga’anga teitei rava atu ē te au ‘iti tangata tūkētūkē ‘i Aotearoa Nū Tirēni – Au Tāne Papa’ā Nū Tirēni. Teia te tūtū ‘ākara’anga o teia:

Ea’a te Kimikimi’anga Vā Tūtaki’anga Moni ‘Anga’anga Patipika?

Te rave nei te tu’anga ō te Kumitiona Tika’anga Tangata ‘i tēta’i kimikimi’anga kia mārama meitaki rātou ‘i te tumu ō te ‘āiteite-kore ‘i te tūtaki’anga moni ‘i rotopū ‘i te aronga ‘anga’anga Patipika ē te aronga ‘anga’anga kātoatoa. Ka ‘inangaro katoa mātou ‘i te kite ē, ‘ea’a tā te au ‘ona pītinīti e rave nei, me kore kā rave atu, ‘ei ‘akameitaki atu ‘i te tūranga ‘anga’anga nō te aronga ‘anga’anga Patipika kia kitea’ia te vā ō te tūtaki’anga moni ‘āiteite-kore, kia rapakau’ia, ē kia ‘akakore’ia.

Ka ākara teia kimikimi’anga ‘i te kite-karape ō te aronga ‘anga’anga patipika ‘i roto ‘i teia au tu’anga ē toru:

  1. Ma’ani’anga ‘Apinga
  2. ‘Akatū’anga ‘Apinga
  3. Marae Ora

‘Ea’a tā mātou e ‘inangaro nei kia rauka mai ‘i teia kimikimi’anga?

Ka ōronga mai te kimikimi’anga ‘i te ‘akatika’anga ki te Komitiona, kia ‘ākara mai ‘i te au taka’inga ‘ei tōpiri ‘i te vā, nō te tūtaki’anga ‘i te aronga ‘anga’anga Patipika ‘i roto ‘i te tu’anga ngā’i ‘anga’anga takakē mei tā te kavamani. Ka rauka katoa ‘i teia kimiki’anga ‘i te rapakau atu ‘i te au mea tau-kore e tupu nei ki tēta’i au putuputu’anga ‘iti-tangata kē atu.alu a tagata foki.